Muodostelmaluistelujaoston toimintaperiaatteet

  1. Etusivu
  2. Muodostelmaluistelu
  3. Toimintaperiaatteet

Tutustu alla muodostelmaluistelun toimintaperiaatteisiin: Kausimaksuihin, harjoitusohjelmaan sitoutumiseen, ohjelmakoreogtafioihin ja kilpailumaksuihin.

Muodostelmaluistelu

Kausimaksut

Kausimaksut on laskettu vuositasolla yhteissummaksi ja jaettu joukkueesta riippuen 12 tasasuuruiseen erään.

Tarkempaa tietoa kausimaksusta saat tutustumalla seuran maksusääntöihin.

Kausimaksun jaksottaminen tasasuuruisiin eriin helpottaa seuran laskutusta ja auttaa kotitalouksia budjetoimaan harjoituskulut. Vaikka jonain kuukautena ei ole yhtä paljon harjoituksia kuin toisena, se ei tarkoita, että kuukausittain maksettava kausimaksu muuttuisi.

Kausimaksuilla katetaan vakioharjoitusten jää- ja salimaksut, valmennuskulut sekä seuran hallinnointikulut. Leirit, tehopäivät, varusteet, kilpailuihin liittyvät kulut sekä joukkueen yhteiset tapahtumat laskutetaan erikseen toteutuneen kulun mukaan joko osana joukkueen joukkuemaksua tai kauttalaskutuksena.

Seuran hallituksen tai muodostelmajaoston jäsenet sekä muut seuran vapaaehtoiset toimihenkilöt eivät saa palkkaa työstään eivätkä ole vapautettuja lastensa kausimaksuista.

Joukkuemaksu

Joukkuemaksulla katetaan joukkueen yhteisiä kuluja ja hankintoja. Näitä ovat mm. kisapuvut, muut koko joukkueelle hankittavat varusteet, leirit, tehopäivät ja kilpailumatkat kotimaassa (ja ulkomailla).

Joukkuemaksun avulla myös nämä kulut pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti koko kaudelle kuitenkin siten, että laskutus tapahtuu etupainoitteisesti, jotta joukkueella on tarvittavat varat käytettävissä siinä vaiheessa, kun kulut laskutetaan.

Joukkuemaksussa ja siihen liittyvistä periaatteista on kerrottu tarkemmin seuran maksusäännöissä.

Kauttalaskutus

Edellä mainittujen kuluerien lisäksi kuukausittaisella laskulla voi olla myös kauttalaskutettavia kuluja, jotka eivät sisälly kausi- tai joukkuemaksuun.

Joukkueet, joilla ei ole käytössä joukkuemaksua huolehtivat siitä, että kaikki joukkueen kulut laskutetaan kauttalaskutuksessa kuukausittain siten, että laskutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan etupainotteisesti.

Kauttalaskutuksesta ja siihen liittyvistä periaateista on kerrottu tarkemmin seuran Maksusäännöt

Sairausloma

Sairaslomasta ja siihen liittyvistä periaatteista on kerrottu tarkemmin seuran Maksusäännöt

Lopettamisilmoitukset

Lopettamisilmoituksiin liittyvät periaatteet on määritelty seuran Maksusäännöt

Luistelija sitoutuu maksamaan kaikki häneen kohdistuneet joukkuemaksulla katettavat kulut lopettaessaan kesken kauden.

Seura ei palauta alle 50 euron suuruisia mahdollisesti etupainotteisia kerättyjä joukkuemaksukuluja.

Kilpailu- ja luistelukiellot, maksusuunnitelmat

Muodostelmaluistelujoukkueen luistelija, jolla on kaksi tai useampi erääntynyt saatava seuralle, ei voi osallistua kilpailutoimintaan tai joukkueen harjoituksiin.

Taloudellisen suoritusesteen vuoksi seuran hallitus voi hyväksyä luistelijalle maksusuunnitelman.

Lisenssit ja vakuutukset

Kaikilla muodostelmaluistelujoukkueissa luistelevilla ETK:n luistelijoilla tulee olla voimassa oleva vakuutuksellinen kilpailulisenssi tai vakuutukseton kilpailulupa, joka edellyttää omaa tapaturmavakuutusta.

Luistelija tai hänen huoltajansa huolehtii itse lisenssin tai kilpailuluvan hankkimisesta.

Vakuutuksellinen kilpailulisenssi tai vakuutukseton kilpailulupa hankitaan Suomen Taitoluisteluliiton kautta 

Jos luistelija matkustaa joukkueensa kanssa ulkomaille, tulee hänen hankkia matkan aikana voimassa olevan matkustajavakuutus. Lisäksi seura suosittelee matkatavaravakuutuksen hankkimista.

Harjoituksiin ja seuran toimintaan sitoutuminen

  • Luistelija sitoutuu harjoittelemaan joukkueen harjoitusohjelman mukaisesti sekä noudattamaan valmentajien antamia ohjeita harjoitusten sekä niihin välittömästi liittyvien siirtymien aikana.
  • Ymmärrän / ymmärrämme, että seuratoiminnassa tulee jokaisen pyrkiä osallistumaan seuran toimintaan mm. talkoolaisena mahdollisuuksien mukaan.
  • Urheilijamainen käytös ja sanktiot epäurheilijamaisen käytöksen johdosta
  • Luistelija sitoutuu noudattamaan Suomen Taitoluisteluliiton ja ISU:n sääntöjä.
  • Luistelija sitoutuu urheilijamaiseen käytökseen kaikessa joukkueen toiminnassa.
  • Valmentajalla on oikeus poistaa harjoituksista välittömästi luistelija, joka aiheuttaa itselleen tai toisille vaaraa esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi tai jättää noudattamatta valmentajan antamia ohjeita.
  • Valmentaja voi antaa kirjallisen huomautuksen epäurheilijamaisen käytöksen johdosta. Jos sääntöjen tai ohjeiden vastainen käytös jatkuu, valmentaja voi antaa kirjallisen varoituksen. Seuran hallitus voi lopulta poistaa luistelijan joukkueesta epäurheilijamaisen käytöksen johdosta. Ennen päätöksen tekemistä luistelijalla on oikeus tulla kuulluksi. Esimerkkeinä tilanteista, jotka voivat johtaa joukkueesta poistamiseen ovat: toistuva päihteiden käyttö, joka heijastuu luistelijan harjoitteluun tai kilpailuun, kiusaaminen, vaaran aiheuttaminen sekä toistuvat perusteettomat poissaolot harjoituksista tai kilpailuista.

Yhteystiedot

Luistelijan/vanhempien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite(et)) saa laittaa ryhmän sisäiseen jakeluun.

Rekisteröitymällä sitoudun / sitoudumme toimimaan joukkueen mukana ja huolehtimaan luistelijalle tulevista kustannuksista. Alle 18 vuotiaalta luistelijalta vaaditaan huoltajan sitoutuminen.

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Tietosuoja- ja rekisteriselosteessa.