Espoon Taitoluisteluklubi

  1. Etusivu
  2. Seura

Espoon Taitoluisteluklubi on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, joka on perustettu vuonna 1979. Seuran toiminta on menneen kolmen vuosikymmenen aikana kasvanut tasaisesti ja viime vuosien aikana vakiinnuttanut toimintansa aktiivisena yksin- ja muodostelmaluistelun taitoluisteluseurana.

Espoon Taitoluisteluklubi ry

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n tarkoituksena on luoda edellytykset laajamittaiselle taitoluistelun harrastus- ja kilpailutoiminnalle Espoossa. Seura järjestää tasokasta taitoluisteluvalmennusta sekä tytöille että pojille luistelukoulussa, yksinluistelussa ja muodostelmaluistelussa, erityisryhmässä sekä aikuisluistelussa niihin liittyvine oheisharjoituksineen. Lajin harrastajien määrän kasvaessa on seurassamme pyritty löytämään resursseja tarjota lisää harrastamisen mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Seuran toiminta perustuu suurelta osin vapaaehtoisten työpanokseen, joten seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sekä luistelijat että luistelijoiden vanhemmat ovat sitoutuneita seuran toimintaan ja osallistuvat aktiivisesti varainkeruukampanjoihin sekä erilaisiin tapahtumiin talkootöiden muodossa.

Seuran tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja aikuisten sekä erityisryhmien mahdollisuuksia luistelun harrastamiseen. Seura tarjoaa jäsenilleen kilpailu-, valmennus-, harjoitus- ja nuorisotoimintaa sekä kuntoliikuntaa. Seuran tavoitteena on kasvattaa jäseniään elämänmittaiseen liikunnan harrastamiseen.

Seuran motto – Terällä, yksin ja yhdessä – kiteyttää johtoajatuksemme taitoluistelun ilosta ja riemusta vauvasta vaariin!

Tähtiseura

Espoon Taitoluisteluklubilla on Olympiakomitean myöntämä Lasten ja nuorten sekä aikuisten tähtimerkki.

Tähtimerkki kertoo laadukkaasta ja vastuullisesta seuratoiminnasta. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen sekä aluejärjestöjen yhteisesti määrittelemä laatuohjelma, joka tukee seuratoimintaa. Tähtimerkin ansaitakseen, seuran on täytettävä Tähtiseura-ohjelman laatutekijät.

Lue lisää Tähtiseurasta ja sen laatutekijöistä Olympiakomitean verkkosivuilta

Valitse viisaasti, valitse tähtiseura!