Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

 • Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.
 • Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
 • Luistelukoululaisten henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Taitoluisteluliitolle, joka tarvitsee jäsentietoja lisenssejä varten.
 • Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä:
Espoon Taitoluisteluklubi ry
Matinkartanontie 5, 2krs
02230 Espoo
045-644 88 11
toimisto@etkespoo.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet (jäsenseurat ja -järjestöt).

Kerättävät tiedot ovat:

 • Laji
 • Joukkueen/ryhmän nimi, jossa henkilö luistelee
 • Ilmoittautumisen kausi
 • Jäsenen sukunimi ja etunimi
 • Jäsenen sukupuoli
 • Luistelijan syntymäaika
 • Sportti- ID
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Luistelijan puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Lisenssi/vakuutus
 • Lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä
 • Huoltajan nimi (1.)
 • Huoltajan sähköposti
 • Matkapuhelinnumero
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Allergiat tms huomioitavia asioita leirejä ja kisomatkoja varten
 • Luistelutausta
 • Huoltajan nimi (2.)
 • Huoltajan puhelinnumero (2.)
 • Huoltajan sähkpostiosoite (2.)
 • Vanhemman/huoltajan osoite (jos eri kuin luistelijan)
 • Erityiset asiat (ks. lomakkeen selitys)
 • Valokuvauslupa
 • Markkinointilupa

Toimintaperiaatteiden ja toimintaohjeistuksen hyväksyminen
Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuollelle (kuten tilitoimistollemme, rahastonhoitajalle tai joukkueenjohtajalle tai Suomen Taitoluisteluliitolle). Kolmannelle osapuolelle luovutetaan ainoastaan tarpeellinen tietoa asioiden hoitamiseksi.

Tiedonsaanti:
Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa, päivittää ja rajoittaa niiden käyttöä, olemalla yhteydessä ETK:n toimistoon.

Tietojen poistaminen:
Jokaisella rekisterissä olevalla taholla on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa ETK:n toimistoon.

Suojaus:
Rekisteriä päivitetään yhdistyksen toimistossa, tehtävään valtuutettujen toimistotyöntekijöiden toimesta. Tiedot kerätään ja säilytetään ETK:n jäsenrekisterissä, jota ylläpidetään asianmukaisesti luotettavan palveluntarjoajan toimesta.