ETK:n vuosikokous järjestettiin 27.9.

Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous pidettiin 27.9.2023

Kokouksessa vahvistettiin kauden 2022-2023 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille. Seuran jäsenmaksua päätettiin nostaa äänestyksen jälkeen hieman, 30 eurosta 40 euroon kaudelle 2024-2025.

Seuran sääntöjä päivitettiin vastamaan nykypäivän sähköisiä mahdollisuuksia sekä niitä muokattiin Olympiakomitean ohjesääntöjen mukaisiksi. Samalla äänestettiin jäsenyyden irtisanomisajasta ja se muuttuu uusissa säännöissä kolmen kuukauden pituiseksi.

ETK:n puheenjohtaja Henrik Ehlers ja Wilhelmina Nordberg tilitoimisto Tilien Taivas Oy:stä avasivat talousarvion vahvistamisen yhteydessä seuran taloudellista tilannetta, joka on kääntynyt nyt positiiviseen nousuun.

Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen äänestämä ja valitsema Espoon Taitoluisteluklubi Ry:n hallitus on seuraava:

Henrik Ehlers, puheenjohtaja (jatkaa 1 vuotiskaudelle)
Nora Vaula (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)
Laura Junttila (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)
Helena Tschokkinen (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)
Jouni Tarkiainen (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)
Kiira Kivisaari
Henna Pellonmaa
Varajäsenet:
Pauliina Sylvander (valittiin varajäseneksi 1-vuotiskaudelle)
Esa Pirnes

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan myöhemmin pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppila. Seuran toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Timo Louhelainen ja toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin Sini Aarnio-Kurki.

Seuran säännöt
Toimintasuunnitelma 23-24
Toimintakertomus 22-23

Kiitän kaikkia vuosikokoukseen osallistuneita keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen.

Terveisin

Henriikka Aihinen, ETK:n toiminnanjohtaja

Edellinen artikkeli
27.9. ETK:n Sääntömääräinen vuosikokous
Seuraava artikkeli
11.11.2023 B-silmut SB kilpailu ja Minit kutsukilpailu